Over de werkvakantie 2015

Op 15 mei 2014 melden de media dat Servië en Bosnië zwaar zijn getroffen door de zwaarste overstromingen in 120 jaar. Daarbij zijn meerdere mensen omgekomen. Vele dorpen zijn ingesloten door het water en moeilijk te bereiken. Premier Aleksander Vucic heeft het later over ‘de grootste watersnood ramp ooit in de geschiedenis van Servië’. Volgens de statistieken viel er op één dag meer regen dan dat er normaal in zo’n vier maanden zou vallen.

Ongeveer een jaar later, is de situatie in verschillende plaatsen in Servië nog niet veel beter. Het water is weliswaar verdwenen, maar er is enorme schade aan gebouwen, bezittingen en infrastructuur. In het westen van het land, zo’n 150 km bij de hoofdstad Belgrado vandaan, ligt het dorpje Jamena, dat zwaar getroffen is. Een lokale evangelist, Aleksandar Subotin, coördineert de hulp aan dit gebied, en heeft geopperd een Nederlandse groep jongeren te vragen om te komen helpen bij de wederopbouw.

In de zomer van 2015 zijn wij met 8 jongeren van onze jeugdvereniging afgereisd naar dominee Aleksandar in Servie. Wij hebben daar geholpen met het opknappen van een huis in Jamena, Daarnaast hebben wij steun geboden aan de Roma door het uitdelen van voedselpakketten, het opknappen van een kamer bij het rode kruis, en door met een hele berg speelgoed naar een groep Roma kinderen toe te gaan, en ze op die manier een geweldige middag te laten beleven.

Werkvakantie 2015

13 posts

Over de werkvakantie 2017

In zomer 2017 gingen we met acht leden van de jeugdvereniging van de Emmaüskerk naar Servië afreizen. Daar hebben we, net als in 2015, voor twee weken als vrijwilligers gewerkt. De reis wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Hulp Oost-Europa.

We zijn naar het noorden van Servië, bij het plaatsje Kucura, gereisd. Daar hebben wij samen met dominee Aleksandar Subotin langs verschillende gemeenschappen getrokken die bij de Roma bevolking behoren. De Roma zijn nog steeds heel arm en vormen nog altijd het buitenbeentje van de samenleving. Door verschillende activiteiten te organiseren voor onder andere de kinderen, hopen wij de bevolking in hun leven te bemoedigen en hen een leuke tijd te bezorgen.

Dominee Aleksandar heeft afgelopen zomer een kamphuis gekocht om zomerkampen te organiseren voor Roma kinderen waar Aleksandar ervoor zal zorgen dat deze kinderen een paar weken een onbezorgde vakantie kunnen hebben. De kinderen zullen hier met elkaar kunnen spelen, er zullen bijbelstudies plaatsvinden, activiteiten georganiseerd worden of conferenties gehouden worden met jongeren of gasten van buitenaf. Alleen moet er aan dit huis nog veel gebeuren voordat de kinderen hier daadwerkelijk op kamp kunnen, wat voor hen een groot feest is. De meeste van hen kunnen namelijk nooit op vakantie. Wij zullen ervoor gaan zorgen dat dit huis opgeknapt wordt, zodat Aleksandar er gebruik van kan gaan maken.

Ook zullen wij de bevolking helpen door bijvoorbeeld voedselpakketten rond te brengen, reparaties aan de huisjes te organiseren of bij het Rode Kruis werkzaamheden uit te voeren waar de arme bevolking eten of kleding kan halen.

Werkvakantie 2017

15 posts