De Roma kinderen maken over het algemeen het basisonderwijs af. Hier gaan ze naar toe van 7 tot 15 jaar en in deze leeftijd zijn ze dan ook leerplichtig. Hun ouders hebben dit meestal niet afgemaakt en zijn tot een jaar of 12 naar school geweest. Zij stopten omdat ze thuis moesten helpen of omdat er geld verdiend moest worden. Dit gebeurt veelal op het land, waar ze zo’n € 0,80 per uur verdienen. Maar helaas wordt prostitutie voor meisjes ook gezien als een optie om geld bij te verdienen. Ze moeten dus op jonge leeftijd al veel werken, helpen in het huishouden en snel volwassen worden. Daar hoort soms ook trouwen en een kind krijgen bij als je tussen de 14 en 16 jaar bent. Daarnaast ondervinden veel ouders last van het voortijdig schoolverlaten omdat zij nu niet of heel slecht kunnen lezen en schrijven. Maar omdat onderwijs nu verplicht is kunnen de meeste Roma kinderen dit nu wel. Dit is geen gemakkelijke weg. Veel kinderen hebben maar één maaltijd per dag, geen hulp bij huiswerk of bijles (voornamelijk als ze in de laatste klassen komen en het niveau te hoog wordt voor slecht geschoolde ouders), kunnen nooit mee met klassenuitjes of op schoolkamp en er is weinig geld voor schoolspullen.

Omdat deze kinderen nooit op vakantie gaan of mee kunnen op een schoolkamp, wil Aleksandar Subotin graag een kamp organiseren. Aan het kamphuis is afgelopen jaren hard geklust en het is nu klaar voor gebruik! Voor veel kinderen zou het geweldig zijn om op vakantie te kunnen gaan. Aleksandar vertelt de kinderen ook over het Christelijke geloof. Dit geeft veel Roma’s hoop en steun. Er zijn veel voorbeelden dat Roma zich bekeren tot Christen en stoppen met bijvoorbeeld prostitutie of ander illegaal werk. Dit maakt hen niet minder arm maar wel een gelukkiger mens.

Wij gaan een kamp organiseren voor de tieners! We gaan hierbij helpen met verschillende activiteiten organiseren, de maaltijden verzorgen en vervoer van en naar het kamphuis. Het kamp zal twee dagen duren!